Modem GPRS bez simlocka z modułem WiFi. Sprzęt, który wprowadza nowe możliwości w zarządzaniu danymi oraz

transmisji korekcji dokładnościowych RTX, ASGEupos.

Niezbędny w najnowszym rozwiązaniu Trimble – Connected Farm.

Connected Farm: to pakiet rozwiązań związanych z bezprzewodowym przepływem danych
w gospodarstwie. Jest to kolejny kierunek rozwoju systemów precyzyjnego rolnictwa. Oprócz sprzętu, coraz bardziej istotna jest strona informatyczna, czyli gromadzenie i analiza danych, planowanie oraz logistyka i telemetria. Do tej pory standardem było przenoszenie danych przy pomocy pamięci USB, jednakże coraz lepsze, wygodniejsze i bardziej dostępne technologie bezprzewodowe pozwalają na znaczne udoskonalenia. Kluczowy jest tu czas, przy dużej ilości sprzętu, gospodarstwach o dużym rozłogu pól, sprawna wymiana danych jest niemal niemożliwa.

Sprzęt: Aby zastosować rozwiązania Connected Farm maszyny z nawigacjami Trimble należy wyposażyć w modem DCM-300. Jego podstawowe wyposażenie:

  • modem GSM 3G

  • niezależny odbiornik GPS

  • karta WiFi

  • anteny

Podstawową funkcją modemu jest przesył danych internetem poprzez niemal wszechobecną sieć komórkową GSM. W związku z tym musi być doposażony w kartę GSM Data. Wybór operatora powinien być uzależniony od jakości i dostępności sygnału GSM w danej okolicy. ZAPRASZAMY PO SZCZEGÓŁY NA connectedfarm.com