Od marca 2013, po zaktualizowaniu oprogramowania w panelach CFX-750 i FMX dostępna będzie nowa usługa korekcji (za darmo przez 1 rok) w dokładności <15cm. Dzięki wykorzystaniu rosyjskiego systemu nawigacyjnemu GLONASS oraz najnowszym rozwiązaniom algorytmicznym sprzęt Trimble . Tak więc panele nawigacyjne Trimble w swojej podstawowej dokładności będą oferowały bardzo wysoką dkoładność  <15 cm!