Stacje Bazowe GPS RTK

Stacja bazowa jest kluczowym elementem systemu RTK. Zadaniem stacji bazowej jest ciągłe określanie
błędów systemu satelitarnego GPS i przesyłanie tych informacji drogą radiową do odbiorników na maszynach
pracujących w zasięgu stacji. Jedna stacja bazowa obsługuje wszystkie odbiorniki znajdujące się w bezpośrednim
połączeniu radiowym ze stacją. Zalecamy zastosowanie stacji montowanej na budynku. Ważne jest solidne i
profesjonalne zainstalowanie stacji, gdyż ma to bardzo duże znaczenie dla dokładności systemu.


W przypadku instalacji stacji na stałe, w celu określenia dostępności sygnału wykonujemy analizę na podstawie
obrysów pól i ukształtowania terenu.

Istniee możliwość zabezpieczenia stacji opcją Secure RTK umożliwiającą zakodowanie sygnału ze stacji, aby zapobiec użyciu
przez osoby niepożądane oraz dającą możliwość udostępniania (np. odpłatnego) sygnału na określony okres
czasu zainteresowanym klientom.

Opcja GLONASS 

W przypadku zastosowania urządzeń FmX lub CFX w wersji RTK można uruchomić opcję odbioru dodatkowych
satelitów systemu GLONASS (Rosyjski system nawigacyjny). W pierwszej kolejności należy uruchomić tą funkcję
na stacji bazowej.

Korzyści z GLONASS:
− zwiększa ilość odbieranych satelitów
− zwiększa jakość pozycji przy ścianach lasu, zadrzewieniach
− Bardzo Ważne: Autopilot włączyć można jedynie przy bardzo dobrej jakości pozycji GPS – pod ścianą
drzew GLONASS często umożliwia start bezpośrednio z uwrocia – bez potrzeby wyjechania ręcznego.
− Zwiększa dokładność pionową GPS, a więc wpływa na dokładność prowadzenia. Opcja niezbędna przy
prowadzeniu prac poziomowania terenu i kładzenia drenaży

Przy pracach wykonywanych przy ścianie lasu lub przy gęstym zadrzewieniu i w trudnym terenie standardowy
system GPS może nie widzieć wymaganej ilości satelitów i konieczne będzie wyjechanie ręczne z „zacienionego
rejonu”. Ponadto zasada działania systemu RTK wymaga, żeby stacja bazowa oraz odbiornik na maszynie
widział co najmniej 5 wspólnych satelitów. Nie jest to łatwe przy zadrzewieniach, budynkach itp. Między innymi,
dlatego stawia się stacje w oddaleniu nie większym niż 15 km od pól, gdyż w dalszych odległościach ciągnik i
stacja „widzą” inny kawałek nieba i satelity, przez co RTK nie będzie działać mimo dobrego zasięgu radia. Opcja
GLONASS znacznie poprawia sytuację. Stacja bazowa odbiera wtedy często kilkanaście satelitów. Gdy
maszyna na polu będzie widziała tylko 5, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że są to satelity wspólne
ze stacją bazową.